سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس تخصصی بیمه الکترونیکی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه صلاحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

چکیده:

صنعت بیمه بهعنوان یکی از ارکان نظام مالی کشور و از سوی دیگر ارتباط تنگاتنگ نتایج فعالیت شرکت ها و موسسات بیمه با ایجاد اطمینان و کاهش دغدغههای اجتماعی به جهت واگذاری ریسک در مسیر پیشرفت و یافتن جایگاهی درخور است در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات و در جوامع امروزی مدیران به دنبال یافتن شیوه های نوین ارائه خدمات جذب نگهداری و کسب رضایت مشتری می باشند. دراین مقاله شیوه های نوین ارائه خدمات بیمه ای و ارتباط با مشتری وجامعه که نتیجه نهایی آن افزایش ضریب نفوذ و توسعه بیمه می باشد ارائهگردیده است منظور از شیوه های نوین الکترونیکی کلیه روشهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که نه تنها مزیت رقابتی بلکه یک الزام برای بیمه گر هستند و سهولت سرعت و اطمینان برای بیمه گذار به ارمغان خواهند آورد منظور از ارتباط هرگونه تبلیغات معرفی فروش پرداخت خسارت و بطور خلاصه هرگونه تماس غیرمستقیم و برخط مشتری با شرکت و بالعکس می باشد.