سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا رهنما – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

چکیده:

امر به معروف و نهی از منکر تفزایش فضای سبز خانه ی دلها و کویر زدای معنوی جامعه و جان کسانی است کعه از نیکی ها فاصله گرفته اند. نهی از منکر بارش قطرات زلال باران به سرزمین جان گنهکار است که شعله های معصیت را خاموش می یازد و به گسترش تیرگی ها ی قلبش پایان می بخشد. چنین ویژگی های است که این دو فریضه نورانی را بر سایر فرایض امتیازی بزرگ بخشیده است و همه ی شهروندان جامعه به خصوص قشر دانشگاهی مسئولند که برای احیای این دو فریضه به پا خیزند و به مرحله ی اجرا درآورند. این مقاله با هدف آموزش ترغیب ، ترویج و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در محیط های فرهتگی از جمله دانشگاهها و بخش های تاثیر گذار در جامعه و در پایان این مقاله پژوهشی نحوه ی مسئولیت پذیری در زندگی و شرایط پذیرفتن آن در محیط ها و مکانها از جمله دانشگاه و آداب ترویج و تبلیغ وظیفه ی اسلامی امر به معروف و نهی از منکر را ارائه نموده است.