سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل علیزاده – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
رضا رضایی –

چکیده:

برحسب سناریوهای موجود گرمای زمین به اندازه ۲-۵ درجه تا سال ۲۰۵۰ افزایش می یابد مضافا غلظت CO2 از حد ۶۰۰ ppm عبور خواهد کرد در چنین شرایط قدرت تهاجمی آفات و بیماریها افزایش یافته و شیوه های فعلی مدیریت آفات و بیماریها جوابگو نخواهند بود هدف اصلی کشاورزی تجاری و متعارف کسب حداکثر عملکرد و برگشت سریع سرمایه با تکیه بر نهاده های برون مزرعه بدون تضمین کیفیت و سلامتی محصول است با وجود بالا بودن بهره وری دراین سیستم پایداری آنها در درازمدت به دلیل ایجاد آشفتگی و آنتروپی در زیست بوم قابل تامین نیست از این رو کشاورزی پایدار و ارگانیک به عنوان یک رویکرد اساسی در کشاورزی از مدت ها پیش مطرح شده است و در حالت اقلیم تغییر یافته نیز می تواند به عنوان تاکتیک مناسب بکارگرفته شود یکی از محورهای مهم کشاورزی ارگانیک مدیریت آفات و بیماریها با جایگزینی کامل روشهای شیمیایی با روشهای مبتنی بر آگاهی بالای اکولوژیکی و استفاده از روشهای زراعی مکانیکی و بیولوژیکی بدون استفاده از موجودات تراریخته می باشد.