سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

احمد رضا پناهیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابعطبیعی – همزیستی با بیابان (گرایش تول
علی گلیوری – مدرس کارآفرینی – شهرستان گرمسار
احمد گلیوری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابعطبیعی – همزیستی با بیابان (گرایش تول
عبدالواحد حسینی گزیر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابعطبیعی – همزیستی با بیابان (گرایش تول

چکیده:

آموزش کارآفرینی از مقاطع خاصی شروع میشود و آموزشهایی بصورت گام به گام را طی میکند. در یک چشم انداز بوم شناسانه شیوه آموزش کارآفرینی مدلهای خاصی را میطلبد که مبتنی بر رویکردهای همیارانه است. این مدلها بطور کلی سه جریان اساسی را شامل میشوند: ۱- جریان آموزشهای مستقیم که به رویکرد محوری معلم توجه دارد ۲- جریان آموزشهای نیمهمستقیم که به تساوی مشارکت فعالانه معلم و هنرآموز توجه دارد ۳-جریان آموزشهای غیرمستقیم که به عدم محوریت معلم در جریان آموزش توجه دارد. گامهای آموزشی در این سه جریان سطح مقطع خاصی را شامل میشوند. موفقیت در این آموزشها کسب نمره تئوری نیست، بلکه ارائه یک کار عملی در هر مقطع میباشد. در این مقاله سعی میشود راهبردهای خلاق در آموزش بکارگرفته شود. نظر نویسندگان مقاله ابتدا توضیح همه مدلهای آموزشی و سپس برنامههای خاصی از آموزش است که به عده خاصی ارائه میشود. کارآفرینی به طور کلی برای آموزش نیازمند شرایط زیر است: ۱- مدرسی علاقمند با استعداد و با تجربه و اطلاعات مناسب ۲- فضای فیزیکی پویا، شامل کلاس درس، کارگاههای تولیدی موجود در بازار صنعت و جریان حاشیهای که نفس کارآفرین هستند ۳-چند کتاب درسی برنامه ریزی برای آموزشهای تئوری- عملکردی که نتایج کاربردی داشته باشد، علاوه بر این یافتههای پژوهش نشان دادکه استفاده از روشهای همیاری (collaborate) درکلاس درس کیفیت و کمیت آموزش را ارتقاء میدهد، نتایج پژوهشهای تجربی محققان نشان داد که این روشها علاقه، رغبت و مهارتهای عملکردی را در هنرجویان ارتقاء میدهد و استعدادیابی را برای هنرآموز تسهیل مینماید.