سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل قاسمی – آزمایشگاه تخصصی مطالعات سیستم و تجدید ساختار، دانشکده مهندسی، دانشگ
سعید سیدمهدوی –
محمدحسین جاویدی –
محمدباقر نقیبی سیستانی – دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تعمیرات و نگهداری واحدهای تولیدی از مهم ترین مسایل در بهره برداری سیستم های قدرت می باشد. استراتژی خارج کردن واحدهای تولیدی بمنظور انجام سرویس های برنامه ریزی شده و تعمیرات تاثیر مستقیم روی قابلیت اطمینان شبکه و درآمد شرکت های تولیدی دارد. با توجه به انگیزه افزایش سود شرکت های تولیدی در محیط تجدیدساختار یافته، در این مقاله روش جدیدی مبتنی بر تئوری بازیها و یادگیری تقویتی برای بررسی مسئله تعمیرات و نگهداری ارائه شده است. سپس با اعمال روش مذکور به یک سیستم، صحت و کارآمدی آن نشان داده شده است