سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهرداد ستایش نظر – دانشگاه صنعت آب و برق
احمد سالم نیا – دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

استخراج مولفه های بار قابل جابجایی ، اصلی ترین ابزار مطالعات بررسی تاثیر بکارگیری تکنیکهای قیمت گذاری چند تعرفه و نیز کنترل مصرف با استفاده از کنتورهای هوشمند است . در این مقاله شیوه ای جدید که تلفیقی از تکنیک برداشت اطلاعات میدانی ثباتها ، برداشت اطلاعات از مشترکان با استفاده از پرسشنامه و نهایتا شبیه سازی به منظور استخراج مولفه های بار است ، پیشنهاد شده است . در این مطالعات ، مصارف خانگی فیدرهای منتخب هریک از مناطق هفت گانه توزیع برق منطقه ای تهران و شهرهای اهواز و بوشهر در زمستان و تابستان برداشت اطلاعات شده است .
همچنین در هریک از مناطق تحت پوشش فیدرهای مذکور پرسشنامه های جامعی که ساعات و میزان استفاده از تجهیزات خانگی برداشت گردیده است . سپس با مدلسازی رایانه ای ، نتایج برداشت اطلاعات ثباتها و پرسشنامه های تعمیم داده شده است تا میزان مولفه های بار قابل جابجایی به منظور کنترل مصرف تعیین گردد و نهایتا در مناطق مختلف میزان بار قابل جابجایی خانگی بدست آمده است .