سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد باقر کجباف – عضوگروه روان‌شناسی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگا

چکیده:

امر به معروف و نهی از منکر از واجبات الهی بشمار می‌آید که در روابط انسانی به منظور اصلاح امور در، خانواده و جامعه بکار می‌رود. این پژوهش به بررسی شیوه‌های نوین امر به معروف و نهی از منکر می‌پردازد. موضوع ارتباط اجتماعی از مهم‌ترین مباحث روان‌شناسی اجتماعی است. عناصر اصلی ارتباط اجتماعی در امر به معروف و نهی از منکر عبارتند از: ۱٫منبع ارتباط یعنی کسی که می‌خواهد امر به معروف و نهی از منکر نماید. ۲٫ ماهیت پیام و محتوای ارتباطی نشان می‌دهد که چیزی را باید عرض کردم چه چیزی باید نهی نمود. ۳٫ گیرندگان پیام یا بخار تأمینی بین کسانی که به معروف امر می‌شود یا از منکر نهی می‌گردند. این پژوهش ویژگی‌های این سه عنصر اساسی را به طور دقیق و جزیی با اصول روان‌شناسی مورد توجه قرار داده است.از سوی دیگر، در دیدگاه اسلام روش‌های مختلفی از قبیل الگوسازی، آراستن ظاهر، تزیین کلام، زمینه سازی، موعظه حسنه ، اعطای بینش، دعوت به ایمان، محاسبه نفس، انذار، تبشیر، تفاضل ، فردی سازی، تعیین موقعیت، تأکید بر دردی توانایی، محلی نمودن تکالیف، مجازاتبه اندازه خطا، مواجه شدن با نتایج اعمال ، تنوع و تازگی، توجه و بازگشت به سوی خدا و در نهایت استفاده از ابزار مناسب ارتباطی بردن شیوه‌های نوین امر به معروف و نهی از منکر در این پژوهش تجزیه و تحلیل گردیده و نتیجه گیری شد که هر کدام از این روش را در زمان و مکان مناسب با موضوع خاص باید مورد بررسی قرار گیرد. توصیفی از لای کتابخانه‌ای بوده است .