سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروین مولی زاده – کارشناس ارشد انگل شناسی ، دانشکده بهداشت کرمان
محمد رضا رحیمی – کارشناس علوم تربیتی

چکیده:

آلودگی انگلی روده ای به دلیل ایجاد اختلال در هضم و جذب مواد غذایی و تخریب دیواره لوله گوارش می توانند با ایجاد بی اشتهایی ، لاغری ، ضعف ، کم خونی و بی حوصلگی نقش موثری در کاهش توان شخصی داشته باشتند. با توجه به اهمیت بیماریهای انگلی روده ای و تماس زیاد کودکان زلزله زده بم با خاک و زندگی دسته جمعی در زیر چادر و نبودن امکانات بهداشتی مناسب مطالعه حاضر طراحی و به مورد اجرا گذاشته شده است . این مطالعه از فروردین ماه ۱۳۸۳ شروع شده و تاپایان شهریور ماه به مدت ۶ ماه ادامه داشت. جمعا ۹۲۰ کدودک زیر ۱۰ سال از نظر آلودگی به انگلهای مختلف روده ای با روش مستقیم و فرمالین – اتر مورد آزمایش قرار گرفتند. نتیج نشان داده که ۲۵/۲ درصد کودکان آلوده به انگل های روده ای بودند که شایع ترین تک یاخته پاتوژن روده ای ژیاردیا بود (۱۵/۲درصد). آلودگی به کرم انتروبیوس ورمیکولاریش ۳/۶ درصد و هیمنولیپیس نانا ۲/۱ درصد نشان داده شده است . بیشترین میزان آلودگی در گروه سنی ۳ تا ۷ سال بود . مجم.عه نتایج حاصل حکایت از اهمیت فوق العاده مراقبتهای بهداشتی در مطقه زلزله زده بم می باشد ، دقت در اجرای موازین بهداشت آب و فاضلاب و ایجاد سرویسهای بهداشتی و نیز اموزش یهداشت مس تواند در کاهش آلودگی موثر باشد.