سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه مهرانفر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان
علیخان نصراصفهانی – دکتری زمین شناسی اقتصادی

چکیده:

توده نفوذی گرانیتوئیدی در غرب اصفهان و جنوب شهر تیران واقع شده است و بخشی از زون ساختاری سنندج – سیرجان در سرزمین شهرکرد – دهسرد می باشد. این پلوتون با سن احتمالی ژوراسیک میانی تا قبل از کرتاسه سنگهای آتشفشانی – رسوبی ژوراسیک و قدیمی تر را قطع کردهاست . ترکیب توده نفوذی گرانودیوریت تا گرانیت است. کانی های اصلی تشکیل دهنده این توده شامل: کوارتز، پلاژیوکلاز، فلدسپار آلکالن می باشد و کانی های فرومنیزین آن شامل بیوتیت وآمفیبول است، بخش زیادی از کانی های فرومنیزین به کانی های کلریتی تبدیل شده است. از ویژگی های این توده کشیدگی فیزیکی آن و خردشدگی و جهت یافتگی کانیایی در جهت شمال غرب –جنوب شرق به موازات روراندگی زاگرس تحت تأثیر کوهزایی آلپی می باشد. بیشتر پلاژیوکلازها د ر محدوده الیگوکلاز وآلبیت قرار دارند و فلدسپارهای سدیم دار در محدوده سانیدین قرار می گیرند.