سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین یوسف زاده – دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم

چکیده:

سنگ های آتشفشانی و نیمه آتشفشانی ترشیری زرگر )شرق خوسف( رسوبات فلیشی و واحدهای آمیزه افیولیتی کرتاسه واقع در جنوب بیرجند را قطع نموده اند. ترکیب این سنگ ها آندزیت، آندزیت داسیتی و داسیت بوده و ماهیت کالکوآلکالن دارند.انکلاوهای متاپلیتی در این سنگ ها کم وبیش دیده می شود. مهم ترین متشکله های سنگ میزبان پلاژیوکلاز )آندزین- لابرادوریت(، آمفیبول )ادنیت هورنبلند،منیزیم هاستینگزیت هورنبلند، منیزیوهاستینگزیت هورنبلند(، میکا )فلوگوپیت( و پیروکسن)دیوپسید( و در زینولیت، پلاژیوکلاز )آندزین- بیتونیت(، میکا )آنیت- ایستونیت(، کروندوم، سیلیمانیت و مگنتیت می باشند. دما وفشار این سنگ ها بر اساس مقدارAlموجود در آمفیبول نشان می دهد که سنگ های در دمای ۸۲۵-۷۷۳درجه سانتیگراد و فشار ۶/۷-۴/۶کیلوبار تشکیل شده اند که معادل عمق ۲۶/۷-۱۸/۴کیلومتر است.