سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا نصراصفهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، باشگاه پژوهشگران جوان، اصفهان
علی خان نصراصفهانی – استادیار گروه کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراس

چکیده:

سنگ های بازیک دگرگون شده منطقه مورد مطالعه در غرب اصفهان و در سرزمین شهرکرد- دهسرد قرار دارد و بخشی از زون ساختاری سنندج- سیرجان در مرکز ایران قرار دارند. سن آنها را ژوراسیک ذکر نموده اند. بررسی شیمی سنگ کل، یک ترکیب بازالتی تا آندزیت بازالتی با ماهیت ساب آلکالن و روند تولئیتی را برای این سنگ ها نشان می دهد. بر این اساس تحقیقات ژئوشیمیایی نشان می دهد که این سنگ ها شبیه بازالتهای تولئیتی می باشد. بررسی ها نشانگر تعلق این سنگ ها به یک محیط زیررانده آتشفشانی بازی پشت قوسی است. این سنگ ها تحت دگرگونی ناحیه ای قرار گرفته اند. شدت دگرگونی در حد رخساره شیست سبز می باشد. مهمترین کانی های تشکیل دهنده آن پلاژیوکلاز، آمفیبول، کوارتز ، اپاک ، گارنت ، اپیدوت وکلریت است و نشانگر پاراژنز دگرگونی ناحیه ای شیست سبز می باشد . مهمترین بافتها در نمونه ها شامل، بافت لپیدوبلاستیک ، پورفیروبلاستیک و لپیدوگرانوبلاستیک است. ترکیب پلاژیوکلاز های موجود در این مجموعه دگرگونی از نوع آلبیت بوده است. همچنین نتایج آنالیز نقطه ای نشان می دهد که گارنت ها ترکیب آلماندن را دارا هستند.