سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد شور گشتی – دانشجویی کارشناسی ارشد,دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود همام – دکترای Ph. D عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
آزاده ملک زاده شفارودی – دکترای Ph. D عضو هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تودههای نفوذی مورد مطالعه، در جنوب شرق سلطان آباد سبزوار واقع شده و از لحاظ تقسیم بندی تکتونیکی، جزء زون افیولیتی سبزوار می باشد. ترکیب این توده های نفوذی از گابرو تا گابرودیوریت متغیر است. کانیهای اصلی سنگ شامل پلاژیوکلاز (بیتونیت )، هورنبلند، پیروکسن از نوع CPX اوژیت – دیوپسید و OPX انستاتیت – هیپرستن و دارای کانی های فرعی شامل آپاتیت، اسفن، بیوتیت و کانی اپاک می باشند. بررسی شیمی کانی ها ترکیب کلینوپیروکسن های منطقه از نوع دیوپسید و اوژیت، ترکیب آمفیبول ها ، عمدتاً آکتینولیت و ترکیب پلاژیوکلازها در محدوده بیتونیت تا لابرادوریت می باشند. بررسیهای ک انیشناسی، زمین دماسنجی پیروکسن ها، آمفیبول ها و پلاژیوکلازهای ناحیه مورد مطالعه نشان می دهد که دمای تشکیل توده های گ ابرویی – دیوریتی در فشارهای ١ تا ۶ کیلوبار تا ١۴۵٩ درجه سانتی گراد بوده است . آمفیبولهای منطقه در گستره ی آمفیبول های وابسته به مناطق فرورانش S-Amph قرار میگیرند.