سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهزاد شرافت – دانشگاه پیام نور، گروه علمی زمین شناسی، تهران،

چکیده:

گنبد بزرگ ارنان واقع در جنوب غرب استان یزد، به نوار ماگمایی ارومیه دختر تعلق داشته واز سنگهای آتشفشانی داسیتی تشکیل شده است. فنوکریستالهای پلاژیوکلاز، کوارتز، آمفیبول و بیوتیت در زمینه ای شیشه ای تا فلسیتی، کانی های اصلی این سنگها را تشکیل می دهند. دادههای شیمی کانیها، پلاژیوکلاز را با ترکیب الیگوکلاز تا آندزین و کانی آمفیبول را از دسته آمفیبولهای کلسیک با نام منیزیوهستنگزیت نشان می دهد. واپاشی آمفیبولها عمدتا به دلیل ازدست رفتن آب حین فوران ماگما و عدم تعادل آمفیبول در این شرایط است. بر پایه محاسبات ژئوترموبارومتری، فشار حاکم بر ماگما در زمان تشکیل کانی آمفیبول در سنگهایآتشفشانی ارنان بین ۴ تا ۶ کیلوبار و منطبق بر عمق ۱۸ کیلومتری و متوسط حرارت ۱۰± ۸۲۰ درجه سانتیگراد بوده است.