سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی ابراهیمی پور – دانشجوی کارشناسی علوم و صنایع غذایی
جلال شهابی – دانشجوی کارشناسی علوم و صنایع غذایی

چکیده:

دراین پژوهش با هدف افزایش ارزش تغذیه ای شیر و افزایش مصرف کدو با افزودن آن به شیر این نتیجه به دست آمد که می توان با افزودن این گیاه با ارزش تغذیه ای بالا شیر را به یک غذای کاملتر تبدیل کرد همچنین می توان از عصاره لبو بهعنوان رنگ دهنده طبیعی دریان محصول استفاده نمود این محصول نیاز به افزودن شکر ندارد و درارزیابی حسی بیشتر از ۹۵ درصد افراد به ویژگیهای آن رای مثبت دادند تهیه عصاره ها نیاز به سیستم پیچیده و هزینه بالا نداشته و طرح توجیه اقتصادی دارد افزودن این عصاره های صددرصد طبیعی به شیرتاثیری در ماندگاری محصول نسبت به نمونه شیرشاهد نداشت.