سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رسول کاظمیخواه – دانشکده نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فریبرز رشیدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا مسکریان – شرکت ملی گاز ایران

چکیده:

گاز طبیعی یکی از سوختهای مهم در دنیا می باشد که از نظر ارزش حرارتی درجایگاه مشابه با نفت می باشد یکی از مشکلات مهم استخراج گاز طبیعی به همراه داشتن ناخالصی ها همراه آن می باشد که این ناخالصی ها شامل دی اکسید کربن سولفید هیدروژن بخار آب و … می باشد تاکنون روشهای بسیارزیادی برای حذف اینگونه مواد از گاز طبیعی پیشنهاد شده است و به کارگرفته می شود تکنولوژی غشایی برای حذف مواد ناخالص چندسالی است که برای شیرین سازی گاز طبیعی مورد استفاده قرار میگیرد ولی اکنون بیشتر درمراحل مدلسازی و آزمایشگاهی می باشد یکی از مهمترین موارد انتخاب غشا برای جداسازی هزینه کم این فرایند نسبت به بقیه فرایندها می باشد پروژه حاضر به مدلسازی یکی از مدول غشایی به نام مدول پیچشی برای جداسازی دی اکسید کربن از گاز طبیعی می پردازد دراین مدلسازی از مخلوط گاز دو جزئی استفاده می کنیم این جداسازی به کمک چندین غشا انجام می شود و درپایان انواع غشاها را با هم مقایسه می کنیم