سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سروش عباسی – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی دبیر کمیته تخصصی راهبری مطالعات اجتماعی و
کورش محمدی – دانشیار پژوهشکده مهندسی آب دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

در حال حاضر با افزایش جمعیت دنیا نیاز به آب شرب روز به روز افزایش یافته تا جایی که منابع آب شیرین موجود نیاز بشر را تامین نمی کند لذا استفاده از تکنولوژی های شیرین سازی آب شور در سالیان اخیر و در اکثر مناطق دنیا به عنوان روشهای قابل اطمینان تولید آب شیرین رواج بیشتری پیدا کرده و د رحال گسترش می باشد دراین تحقیق به بررسی کیفیت آب شرب تولید شده و ارزیابی پساب شور سیستمهای آب شیرین کن استان فارس تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان فارس که همگی دور از دریا و از نوع غشایی معکوس RO بودند پرداخته شده است خصوصیات پساب شور تولید شده از واحدهای نمک زدایی مستقیما به فاکتورهایی از قبیل کیفیت آب ورودی، نوع تکنولوژی نمک زدایی بکاررفته درصد بازیافت مواد سازنده و مهارت اپراتور بستگی دارد. پایش واحدهای نمک زدایی بدلیل تغلیظ و وجود عناصر فلزات سنگین در پساب و همچنین بهره برداری بهینه از واحدها ضروری می باشد.