سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر سعیدی – رئیس بخش بهداشت و بیماریهای آبزیان – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
حسن نصراله زاده –
رضا پورغلام –
مریم قیاسی –

چکیده:

در حال حاضر برای غنی کردن آب استخرهای کپورماهیان پرورشی و تولید غذا برای دو ماهی فیتوفاگ و بیگ هد، از کودهای شیمیایی در انواع مختلف اوره، نیترات، سولفات، فسفات آمونیوم و پتاس استفاده می کنند. کودهای شیمیایی به ویژه کودهای فسفاته آلودگیهای زیست محیطی را می تواند در پی داشته باشد لذا استفاده از مواد جایگزین مناسب خصوصاً شیرابه کودهای آلی (گاوی) که در گاوداری ها از مشکلات زیست محیطی می باشد، لازم و ضروری به نظر می رسید، زیرا مصرف شیرابه کودهای آلی(گاوی) فاقد عوارض زیست محیطی بوده و از طرف دیگر از دیدگاه بهداشت آبزیان در مصارف انسانی نیز موقعیت بهتری نسبت به کودهای شیمیایی دارد. در این مطالعه که به مدت ۸ ماه از فروردین سال ۸۹ لغایت آبان همان سال انجام شد، ضمن بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی ( ترکیبات نیتروژن دار، کلسیم، فسفات، قلیائیت، مواد جامد محلول و معلق )، قارچها، باکتریها و برخی فلزات سنگین شیرابه کود گاوی، روزانه به ازای هر هکتار ۹۰-۸۰ لیتر شیرابه کود گاوی برای غنی سازی آب به استخر پرورش ماهی تزریق گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که شیرابه دارای خاصیت قلیایی ضعیف (۸-۷ PH=) با سختی (TH) و قلیائیت کل (TA) بالا می باشد. هم چنین درصد نیتروژن موجود در شیرابه از درصد کلسیم و فسفر بیشتر برآورد شده است. برخی میکرونوترینت ها از قبیل سرب، آهن و روی بالا و برخی فلزات از قبیل کادمیم، کروم و جیوه کمتر از تشخیص دستگاه بوده است. مقدار ذیتوده و نوع فیتوپلانکتون ها در مقایسه با استخرهای غنی شده با کودهای شیمیایی بسیار مطلوب و تولید اقتصادی بوده است. در بررسی عضلات و دیگر بافت های مورد مصرف انسانی هیچ باکتری بیماریزایی جدا نشده است