سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سارا مدنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
رضا قشلاقی – استادیار_مهندسی شیمی
محمود اخوان مهدوی – استادیار_مهندسی شیمی

چکیده:

امروزه پیلهای سوختی میکروبی بعنوان یک تکنولوژی جدیدبرای تولید انرژی سبز و تصفیه گستره متنوعی از پسابها علاقه بسیاری را در سراسر جهان به خود جلبکرده است شیرابه بهواسطه داشتن منابع غنی از مواد آلوده آلی و سمی یکی ازآلوده ترین پسابهای موجود درشهرها است که چندین مزیت مهم عملی را برای استفاده درپیلهای سوختی میکروبی از خود نشان داده است از جمله هدایت الکتریکی و ظرفیت بافری بالا وداشتن جامعه میکروبی غنی مهمترین ویژگی این تحقیق استفاده از شیرابه های محل دفن زباله دریک پیل سوختی میکروبی دو محفظه برای تولید الکتریسیته وتصفیه همزمان پساب می باشد دانسیته توان ماکزیمم بدست آمده برای این پیل درحدود ۴۰۳mW/m3 و ولتاژ مدار باز ان درحدود ۵۱۳mv مشاهده شد که این نتایج درمقایسه با مقادیر عددی توان ولتاژ بدست آمده درمطالعات مشابه قابل توجه می باشد.