مقاله شگردهای روایت در شعرهای روایی مهدی اخوان ثالث که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: شگردهای روایت در شعرهای روایی مهدی اخوان ثالث
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شگرد های داستان پردازی
مقاله شعر روایی
مقاله مهدی اخوان ثالث
مقاله راوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شادروی منش محمد
جناب آقای / سرکار خانم: برامکی اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مهم ترین ویژگی های شعر مهدی اخوان ثالث (۱۳۰۷-۱۳۶۹) روایی بودن آنهاست؛ اما آنچه به شعرهای روایی او برجستگی ویژه ای می بخشد و آن را از آثار شاعران معاصرش متمایز می سازد، شیوه ها و شگردهای او در روایت است. وی در شعر از عنصر روایت به گونه ای خاص استفاده کرده است که با وجود نقش برجسته بسیاری از شگرد (تکنیک) ها، ساختار روایی شعر هرگز لطمه ای به جوهر شعر نمی زند. به عبارت دیگر، در آثار او بیش از آنکه شعر در خدمت روایت داستانی قرار گرفته باشد، عناصر داستانی و روایی به خدمت شعر درآمده اند. این مقاله به بررسی و تحلیل شگردهای روایت شامل: شخصیت پردازی، گفت وگو، توصیف، فضاسازی، شیوه آغاز روایت ها، شیوه های بیان نمایشی، نقطه اوج و فرود، مرحله گذار در منظومه های روایی اخوان ثالث می پردازد و کارکرد ویژه هر یک را در شعر او نشان می دهد.