سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش بین المللی نفت و گاز

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جواد وزیری – دانشجوی دکتری سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
سیدمهدیا مطهری – جانشین پژوهشکده مطالعات مخازن و توسعه میادین پژوهشگاه صنعت نفت
سیدصالح هندی – رئیس شورای صنایع تخصصی بالادستی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

در این پژوهش با بهره گیری از رهیافت کارکردی، نظام نوآوری فناوری مخازن هوشمند در صنعت نفت کشور مورد مطالعه قرارگرفته است زیست بوم توسعه یک نظام نوآوری می تواند در شکل گیری سالم یا بیمار کارکردها نحوه تاثیر گذاری آنها روی هم و پویایی های مثبت و منفی بین آنها نقش زیادیداشته باشد دراین پژوهش با مطالعه تاریخی فعالیت های انجام شدهدرهفت کارکرد این نظام نوآوری تبیینی از مراحل توسعه آن ارائه و به مسائل ساختاری آن اشاره شده است یافته های این پژوهش نشان میدهد که مسیر توسعه نظامهای نوآوری فناورانه د رصنعت نفت با ترکیبی از جریانهای مشروعیت بخشی و ایجاد بازارهای حمایتی اغاز شده سپس اثبات و اشاعه فناوری و شکل گیری شبکه ای از همکاریهای تحقیقاتی و صنعتی را با خود به همراه می آورد و به تدریج می تواند کسب و کارهای دانش بنیان را پیرامون خود ایجاد کند.