سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

لیدا کیانپور – کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد بوشهر
عصمت اندایش – کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد بوشهر
سها پورمحمد – دکترای معماری، استادیار دانشگاه آزاد بوشهر

چکیده:

امروزه آثار معماری دیجیتال در بسیاری از نقاط دنیا دیده می شود ومی توان اکثر این بناهای معماری را توسط فرم های بدیع و منحصر به فردشان شناسایی کرد. در این مقاله سعی شده است با بررسی ساخت و همچنین ماهیت خلق فضاهایمعماری مبنی بر هندسه پرداخته شود و هدف از تحقیق بازنده سازی هندسه نقوش سنتی در معماری امروز می باشد و فرض تحقیق براین مبنا است که میتوان از ساختار فضای پارامتریک بر فرم های گره چینی دست یافت ومعادلات آن قابلیتجامعیت و تعمیم دارد درانجام تحقیق از روش توصیفی و نمونه موردی با کمک مطالعه منابع کتابخانه ای استفاده شده است و در نهایت استفاده از گونه های مختلف معماری دیجیتال و تاثیر آن بر روند طراحی فرم استخراج گردیده است