سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرتضی صادق عمل نیک – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه قم

چکیده:

امروزه ضرورت تدوین راهبرد ونقشه راه موتورهای درونسوز و الزامات آن درزمین، دریا و هوا هر چه بیشتر احساس می شود. فقدان راهبردی مشخص و نقشه راه موجب شده تا نتیجه و تلاش پژوهشگران ما بطور موثری به کارگرفته نشود. امروزه حلقه واسط بین دانشگاهها و مراکز پژوهشی و بین مراکز تحقیقاتی و صنعت بطور موثری ایجاد نشده است و در نتیجه، حاصل کارهای تحقیقاتی پراکنده ما تجاری و در خدمت صنعت قرار نگرفته است؛ و زیرساختهای مورد نیاز در کشور در زمینه های مختلف از جمله توسعه علمی و فناوری موتورهای درونسوزایجاد نشده است. همچنین توسعه علمی و فناوریبطور موثری انجام نشده است. عدم استقلال فکری و تاکید به یافته های پژوهشی و فناوری های دیگران موجب شده تا در برخی دست آوردهای خودمان در زمینه های مختلف از جمله طراحی و برنامه ریزی ساخت و تولیدموتور ملی بها ندهیم و از آن حمایت لازم را نکنیم، و کماکان بر اساس مسیر نادرست گذشته موتورهای شرکت های خارجی را در ایران تولید کنیم و بازارخود را در اختیار کامل موتورسازان خارجی قرار دهیم و نتوانیم هیچ خلاقیت و نوآوری روی آنها انجام دهیم. بدینگونه است که تاکنون نتوانسته ایم در چند دهه گذشته دانش فنی موتورهای درونسوز را بطور کامل جذب، هظم، بومیکنیم و نتوانیم نوآوری موثری روی آن داشته و خود ایجاد کننده فناوری جدید باشیم. متاسفانه در کشور ما ارتباط بین مدیریت فناوری (از جمله موتورهای درونسوز) و انتقال فناوری در سطح کلان ناشناخته و مورد غفلتقرار گرفته است و برای آن برنامه سیستماتیکی وجود ندارد. در نتیجه فرایند جذب، هظم، بومی کردن، نو آوری و ایجاد فناوری جدید، پس از انتقالفناوری موتورهای درونسوز مورد غفلت واقع شده است.در سطح خرد، مدیریت توسعه فناوری موتورهای درونسوز از طریق ساختاری غیر منسجم و بخشی صورت میگیرد، به صورتی که اجازه رسیدن به اهداف بلندمدترا نمی دهدبنابراین نیاز به یک تغییر و تحول اساسی و بازسازی در سطح خرد و کلان دارد. بنابراین با پیش بینی و برنامه ریزی راهبردی آگاهانه و اجرای دقیق آن، قدم به قدم مدیریت توسعه علمی و فناوری موتورهای درونسوز بهبود خواهد یافت. در این مقاله شاخص ها، اهداف، راهبردها، سیاستگذاریها، و نظارت و کنترل در فرایند تدوین و اجرای راهبرد های موتورهای درونسوزمورد بحث و بررسی قرار می گیرد. همچنین نقش هر یک از سازمانهای مرتبط با رشد و توسعه منسجم تحقیقات علمی و فناوری موتورهای درونسوز مشخص و در باره آن بحث و بررسی شده است.