مقاله شکل گیری جنگ سرد نوین در رقابت آمریکا و روسیه در منطقه قفقاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات سیاسی و بین المللی از صفحه ۱۸۵ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: شکل گیری جنگ سرد نوین در رقابت آمریکا و روسیه در منطقه قفقاز
این مقاله دارای ۴۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قفقاز
مقاله ایالات متحده آمریکا
مقاله روسیه
مقاله بازی بزرگ
مقاله هارتلند جدید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیعی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: کرم صفری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی و سنجش حضور و نقش آفرینی ایالات متحده آمریکا و روسیه در منطقه قفقاز نشان دهنده ایجاد تحول جدیدی در این منطقه است. به نظر می رسد ایالات متحده در نظر دارد تا در قالب مناسبات اقتصادی، تغییراتی را در ساختارهای اقتصادی و تکنولوژیکی کشورهای حوزه قفقاز ایجاد کند تا ضمن جایگزین ساختن الگوهای اقتصاد آزاد و سرمایه داری با اقتصاد متمرکز دولتی، زمینه های لازم را برای نفوذ و همچنین کنترل ساختار حکومتی دولت های تازه استقلال یافته و مقابله با مناطقی که آمریکا را با چالش روبرو می سازند فراهم آورد. از سوی دیگر روسیه که خود را پدرخوانده این منطقه استراتژیک می داند، بر اساس این دیدگاه که منطقه قفقاز به لحاظ اهمیت برای روسیه «خارج نزدیک» محسوب می شود در صدد است که از گسترش نفوذ آمریکا و ناتو در این منطقه بکاهد. بر این اساس در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به طرح این سوال پرداخته شده است که آیا پس از جنگ سرد، جنگ سرد جدیدی در منطقه قفقاز در راه است؟ فرضیه مقاله نیز در این قالب طرح گردیده است که به نظر می رسد حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه قفقاز جنگ سرد جدیدی برای روسیه و سایر قدرت های منطقه ایجاد کرده است. در مجموع به نظر می رسد با افزوده شدن هر روزه به جذابیت های اقتصادی، سیاسی، استراتژیک و نظامی منطقه قفقاز درگیری ها در این منطقه افزایش قابل توجهی یابد.