مقاله شکل گیری جامعه مدنی در لیبی پس از قذافی: ضرورت ها، موانع و راهکارها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در راهبرد از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: شکل گیری جامعه مدنی در لیبی پس از قذافی: ضرورت ها، موانع و راهکارها
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه مدنی
مقاله دموکراسی
مقاله اقتدارگرایی
مقاله فرهنگ سیاسی
مقاله جامعه پذیری
مقاله کارآیی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه زاده سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی ملیحه
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی رئوف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوع نظام سیاسی در دوران قذافی، استبدادی و مبتنی بر تصمیم گیری های شخص وی بود و احزاب، تشکل ها، گروه ها و سایر نهادهای مدنی نقشی در اداره امور نداشتند. با پیروزی حرکت های اعتراض آمیز و انقلابی مردم لیبی، دوران تازه و متفاوتی در این کشور آغاز شد. این مقاله با روش توصیفی – تبیینی درصدد بررسی ضرورت شکل گیری جامعه مدنی، موانع و راهکارهای دموکراسی در لیبی پس از قذافی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به سابقه طولانی استبداد در کشور لیبی، گسترش دموکراسی و نهادهای مدنی در این کشور با موانعی روبه رو است که رفع آنها مستلزم اتخاذ راهکارهای لازم از جمله ایجاد زیرساخت های مناسب سیاسی است.