سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیئت علمی بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
کامران مستی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در محل اتصال تیر به ستون خصوصاً در طبقات پایین در سازه های بتن مسلح بلند، معمولاً به دلیل تراکم زیاد آرماتورها، بتن معمولی (Normal Concrete, NC) اغلب با مشکل اجراء و عدم امکان عبور از فضای بین آرماتورها و ویبره کردن روبرو است استفاده از بتن خود متراکم Self Compacting Concrete, SCC در سالهای اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است. این نوع بتن دارای روانی زیاد، توانائی عبور از فضا های خیلی کم را داشته و همچنین نیاز به هیچگونه عمل ویبره کردن داخلی یا خارجی) ندارد. در تحقیق حاضر، مدل کامپیوتری برای آنالیز اتصالات بتن آرمه ساخته شده از بتن خود متراکم ارائه گردیده است. ضمناٌ مقایسه مدل با نتایج آزمایشگاهی از دیگر اهداف این تحقیق است. به این منظور چهار نمونه از اتصالات دارای بتن خود متراکم ساخته شده و تا مرحله تخریب بارگذاری شده، شکل پذیری و طول مفصل پلاستیک تعیین گردید سپس نتایج آزمایشگاهی با نرم افزار ΑΝSYS مدل و مقایسه گردیده است. اتصالات تشکیل شده اند از یک تیر به طول ۳ متر، عرض سطح مقطع ۱۵ سانتیمتر و ارتفاع ۳۰ سانتیمتر و یک اتصال به عرض ۱۵ ، ارتفاع ۱۵ و طول ۳۰ سانتیمتر که در وسط تیر قراد است. درصد فولاد (کششی و فشاری) در هر اتصال متغیر منظور گردیده است. نتایج حاصل از نرم افزار ΑΝSYS و آزمایشگاهی دال بر رضایتبخش بودن مطلوب مدل را دارد