سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

طیبه سالارکیا – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان، رشت دانشکده کشاورزی
اکبر فرقانی – استادیار شیمی و حاصلخیزی خاک دانشگاه گیلان، رشت دانشکده کشاورزی

چکیده:

استفاده از کمپوست به عنوان بهبود دهنده ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک، منجر به ورود عناصر سنگین از جمله کادمیم به خاک می شود. با توجه به اینکه عناصر سنگین در خاک به شکل های متفاوتی وجود داشته و هر شکل ویژگی های متفاوتی دارند، بررسی شکل های شیمیایی این عناصر در صورت ورود کمپوست به خاک از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این آزمایش شکل های متفاوت کادمیم در سه نوع متفاوت خاک از نظر pH بررسی شدند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین خاک های شاهد و تیمار شده با کمپوست وجود دارد. توزیع کادمیم در شکل های مختلف بین سه خاک متفاوت بوده و این تفاوت می تواند به تفاوت pH و سایر ویژگی های آن ها از جمله مقدار مواد آلی و کربنات ها مربوط باشد