سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حشمت اله برجی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدمحسن صفوی – دانشیار، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در صنایع مربوط به شکل دهی ورق های فلزی، روش های شکل دهی مختلفی را بکار میگیرند که این روش ها بر مبنای استفاده از سنبه ها و ماتریس هایی با هندسه و ابعاد دقیق، استوارند. این روش ها معمولاً برای تولید انبوه به کار می روند ولیوقتی تعداد نسبتاً کمی از قطعات مورد نیاز است، روش های معمول بر پایه قالب، دیگر توجیه اقتصادی ندارند. از میان روش های ممکن، روش شکل دهی تدریجی ورق های فلزیISMF)با ماشین فرزCNC می تواند روشی مطمئن برای تولید این قطعات در حجم های تولید کم باشد. در این تحقیق با استفاده از ماشین فرزCNC چهار محور اقدام به شکل دهی یک قطعه با شیب دیواره منفی شد و اثر پارامترهای فرایند مانند ناهمسانگردی ورق، نرخ پیشروی، اصطکاک بین ورق و ابزار و قطر ابزار بر روی شکل پذیری، کیفیت سطح و نیروی شکلدهی بررسی شد. نتایج نشان می دهد که با استفاده از یک ابزار با قطر معین، نرخ پیشروی کم و اصطکاک اندک، شکل پذیری بهبود می یابد. شکل پذیری با توجه به راستای حرکت ابزار در اثرناهمسانگردی ورق، در جهات مختلف، متفاوت است. همچنین با کاهش قطر ابزار نیروی شکل دهی کاهش محسوسی دارد و امکان پاره گی ورق افزایش می یابد.