مقاله شکستگی همزمان کندیل خارجی انتهای استخوان بازو و اوله کرانون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۶۳ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: شکستگی همزمان کندیل خارجی انتهای استخوان بازو و اوله کرانون
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکستگی هومروس
مقاله شکستگی اوله کرانون
مقاله جااندازی باز
مقاله ثابت سازی داخلی شکستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باقری فرد ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: نوری ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شکستگی های اطراف آرنج کودکان اغلب به دنبال زمین خوردن کودک رخ می دهد و یکی از نادرترین انواع آن ها، شکستگی همزمان کندیل خارجی انتهای استخوان بازو و اوله کرانون است. در این گزارش پسر ۶ ساله ای معرفی می شود که به دنبال زمین خوردن حین بازی با درد و تورم آرنج چپ به بخش فوریت های بیمارستان شفایحیائیان مراجعه کرده بود. بیمار از نظر معاینه عصبی، عروقی و پوست سالم بود. عکس های رادیوگرافی، شکستگی جابه جا و همزمان کندیل خارجی انتهای استخوان بازو و اوله کرانون چپ را نشان داد. بیمار تحت جااندازی باز و ثابت سازی با پین با برش جراحی خلفی- خارجی قرار گرفت و سپس آتل بلند گرفته شد. پس از ۵ هفته پین ها خارج شد و ۷ هفته بعد از جراحی، حرکت آرنج بیمار در تمام جهت ها کامل و بدون درد بود.