سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدمصطفی موسوی زاده نوقابی – کارشناس ارشد جوشکاری
حسن فرهنگی – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
فرهاد حسن آبادی – کارشناس مهندسی مواد

چکیده:

شکست جوشهای درز دریل های راه آهن م یتواند سبب مشکلات فراوانی در تعمیر و نگهداری و بازرسی خط و همچنین خروج از خط قطار گردد دراین مقاله بر روی ۳ عدد نمونه ی شکسته شده ی جوش جرقه ای درز دریل آنالیز شکست انجام گرفته به کمک بازدید چشمی شکست نگاری های ماکرو و میکرو با sEM مشخص گردید شکست ها در اثر اضافه بار ناگهانی بوده است و محل شروع رشد ترک در ناحیه جان ریل از مواد آلوده ی بیرون آمده ی جوش بودها ست تنشهای پسماند کششی عمودی ناشی از جوشکاری که عمود برصفحه افقی جان ریل هستند همراه با تنشهای کششی و یا فشاری ناشی از چرخ قطار که بوسیله شبیه سازی کامپیوتری تخمین زده شده اند شرایط تنشی لازم برای این شکست ها را فراهم می کنند از مکانیک شکست نیز برای درک رفتار این نوع شکست ها استفاده شد و مشخص گردید که عیوب سطحی جوش به همراه تنشهای ایجاد شده می تواند سبب شکست ناگهانی جوش گردند.