مقاله شکستن خواب و تاثیر برخی عوامل محیطی بر روی جوانه زنی بذور اسپرک زرد (.Reseda lutea L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: شکستن خواب و تاثیر برخی عوامل محیطی بر روی جوانه زنی بذور اسپرک زرد (.Reseda lutea L)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش شوری
مقاله تنش خشکی
مقاله خواب بذر
مقاله دما
مقاله نور
مقاله اسیدسولفوریک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی سیدوحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزمایشاتی در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند در سال ۸۸ برای بررسی روش شکستن خواب و تاثیر نور، دما، تنش شوری و خشکی بر روی جوانه زنی بذور اسپرک زرد اجرا شد. نتایج نشان داد که در بین تیمارهای مطالعه شده جهت شکست خواب، تیمار اسیدسولفوریک ۹۶% به مدت ۳۰ ثانیه منجر به بیشترین جوانه زنی (۷۳٫۳ درصد) بذور اسپرک در شرایط تاریکی گردید و کمترین درصد جوانه زنی (۸ درصد) در تیمار شاهد در شرایط نور/تاریکی بدست آمد. تاریکی مداوم در دماهای آزمایش شده (۲۰٫۱۰، ۲۵٫۱۵ و ۳۰٫۲۰ درجه سانتی گراد) منجر به جوانه زنی بالاتر نسبت به شرایط نور/تاریکی گردید، به طوری که بیشترین جوانه زنی (۷۶ درصد) در دمای ۲۵٫۱۵ درجه سانتی گراد تحت شرایط تاریکی مداوم و کمترین جوانه زنی (۱۰ درصد) در دمای ۲۰٫۱۰ درجه سانتی گراد در شرایط نور/تاریکی بدست آمد که موید این نکته است که بذور این علف هرز دارای خاصیت فتوبلاستیک منفی می باشند. بذور این علف هرز توانستند دز سطوح متوسطی از تنش شوری (۱۶۰ میلی مولار) و خشکی (۰٫۶- مگاپاسکال) جوانه بزنند.