مقاله شکاف ارزشی بین نسلی در خانواده های تهرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در راهبرد اجتماعی فرهنگی از صفحه ۲۱۳ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: شکاف ارزشی بین نسلی در خانواده های تهرانی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسل
مقاله ارزش
مقاله شکاف ارزشی
مقاله تضاد هنجاری
مقاله حشو ارزش
مقاله بحران هویت و سبک تربیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی نریمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مقاله حاضر بررسی شکاف ارزشی بین نسلی در خانواده های تهرانی است. چارچوب نظری تلفیقی از نظریه های جامعه شناختی و روان شناختی است، به گونه ای که سنجش و تحلیل نهایی یافته ها بر مبنای نظریه های تضاد هنجاری، بحران هویت، حشو ارزش و سبک های تربیتی صورت گرفته است. برای آزمون تجربی فرضیات منتج از این نظریه ها، ۳۳۶ پدر و فرزند (پسر و دختر) در سنین ۱۵ تا ۲۵ سال از شهر تهران به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای مورد پیمایش قرار گرفتند. نتایج حاکی از وجود شکاف در ارزش های پدران و فرزندان است و هر دو نسل تقریبا در نیمی از ارزش های مورد بررسی بر اختلافات بین نسل خود و دیگری صحه گذارده اند. نتایج معادلات ساختاری نشان می دهد: حشو ارزش های پدران (۰٫۳۷) و تضاد هنجاری بین نسل ها (۰٫۳۶) به طور مستقیم بر شکاف ارزشی بین نسل ها موثرند. دیگر مسیرهای تاثیرگذاری متغیرهای مستقل معادله که به صورت غیرمستقیم بر متغیر وابسته تاثیرگذار هستند، عبارت است از: تاثیرات استبدادگرایی پدران بر حشو ارزش های آنان (۰٫۷۳)، بر تضاد هنجاری بین نسل ها (۰٫۶۳) و همچنین تاثیر بحران هویت نسل فرزندان بر تضاد هنجاری بین نسل ها (۰٫۳۴).