مقاله شیوه های خواباندن و مشکلات خواب در کودکان ۱ الی ۲ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) از صفحه ۲۳۷ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: شیوه های خواباندن و مشکلات خواب در کودکان ۱ الی ۲ ساله
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواب
مقاله کودک
مقاله مشکلات خواب کودک
مقاله شیوه های خواباندن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محسنیان الهه
جناب آقای / سرکار خانم: طبیبی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین مشکلات خواب و پنج نوع شیوه خواباندن کودکان انجام شد. براساس نمونه برداری در دسترس، ۱۸۰ مادر دارای کودک یک الی دو ساله، از سه مرکز بهداشتی درمانی واقع در منطقه ۹ شهر مشهد انتخاب شدند و به پرسشنامه خواب کودک (مورل، ۱۹۹۹) و پرسشنامه رفتار تعاملی والد کودک هنگام خواباندن (مورل و کورتینا بورجا، ۲۰۰۲) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند مشکلات خواب در کودکان یک الی دو ساله، با شیوه های خواباندن کودک به طورکلی و دو نوع از شیوه های خواباندن (تسکین جسمانی فعال و تسکین جسمانی غیرفعال) ارتباط معنادار دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان دادند بر اساس شیوه های تسکین جسمانی فعال و غیرفعال، مشکلات خواب کودکان قابل پیش بینی است. شیوه تسکین جسمانی فعال برخلاف شیوه تسکین جسمانی غیرفعال، به تنهایی پیش بینی کننده معنادار مشکلات خواب کودک بود. نتایج پژوهش، بر اهمیت شناسایی و اجتناب از شیوه های خواباندن نامناسب کودک تاکید می کند.