مقاله شیوع کیست احتباسی مخاطی سینوس ماگزیلا در رادیوگرافی پانورامیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: شیوع کیست احتباسی مخاطی سینوس ماگزیلا در رادیوگرافی پانورامیک
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیست احتباسی خوش خیم مخاطی
مقاله رادیوگرافی پانورامیک
مقاله سینوس ماگزیلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابسی فریدا
جناب آقای / سرکار خانم: میرشکار علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده ایرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: کیست احتباسی مخاطی سینوس ماگزیلا، یک نوع کیست کاذب مخاطی است که به ندرت با علائم و نشانه های بالینی همراه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع کیست احتباسی خوش خیم مخاطی سینوس فک بالا و برخی ریسک فاکتورهای مرتبط با آن می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی بر روی ۷۰۰ کلیشه پانورامیک بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در طول یکسال انجام شد و شیوع این ضایعه، محل آن و برخی از عوامل مانند جنسیت، سابقه آلرژی، ماه، سال و مصرف دخانیات بررسی شد.
یافته ها: شیوع کیست احتباسی (CI: %95 5.1 – 8.9) 7% در مردان به طور معنی داری بالاتر بود (p<0.05) همچنین ارتباط معنی داری بین داشتن آلرژی فصلی و استعمال دخانیات با شیوع این کیست مشاهده شد(p<0.05)  ولی ارتباط معنی داری بین ماه های سال با شیوع کیست احتباسی خوش خیم مخاطی مشاهده نشد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که کیست احتباسی در مردان شیوع بیشتری داشته و آلرژی فصلی و استعمال دخانیات نیز در بروز آن نقش دارند.