مقاله شیوع کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه ب در ترشحات لوله تراشه نوزادان مبتلا به دیسترس تنفسی: گزارش کوتاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۷۲۹ تا ۷۳۴ منتشر شده است.
نام: شیوع کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه ب در ترشحات لوله تراشه نوزادان مبتلا به دیسترس تنفسی: گزارش کوتاه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استرپتوکوک گروه ب
مقاله کلونیزاسیون نوزادان
مقاله دیسترس تنفسی نوزادان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی نسترن
جناب آقای / سرکار خانم: نوربخش ثمیله
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی آذردخت
جناب آقای / سرکار خانم: قوامی یاسر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: عفونت استرپتوکوک گروه ب در نوزادان دیسترس تنفسی، پنومونی، مننژیت و استئومیلیت ایجاد می کند. هدف تعیین شیوع کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه ب در لوله تراشه نوزادان بود.
روش بررسی: این مطالعه مشاهده ای تحلیلی طی سال های ۹۰-۱۳۸۸ در مجتمع رسول اکرم بر روی ۳۳ نوزاد که به علت دیسترس تنفسی لوله گذاری شده بودند، انجام شد. کشت لوله تراشه ابتدا در محیط Todd-Hewitt broth و سپس آگار خونی ۵% گوسفند کشت داده شد. مقایسه متغیرهای کیفی با آزمون های آماری به عمل آمد.
یافته ها: استرپتوکوک گروه ب در سه مورد (۹٫۱%) و سایر ارگانیسم ها در چهار مورد (۱۲٫۱%) مثبت شد. کشت مثبت استرپتوکوک گروه ب با جنسیت نوزاد، نوع زایمان، پارگی زودرس کیسه آب ارتباط معنی داری نداشت.
نتیجه گیری: کشت مثبت در ۹% نوزادان مبتلا به دیسترس تنفسی مشابه کلونیزاسیون مادران حامله ایرانی است. اما این میزان ابتلا نشان دهنده درصد بسیار بالاتر کلونیزاسیون مادران حامله است.