مقاله شیوع پوکی استخوان و عوامل موثر بر آن در زنان یائسه مبتلا به آرتریت روماتویید (گزارش کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۴۴۷ تا ۴۵۱ منتشر شده است.
نام: شیوع پوکی استخوان و عوامل موثر بر آن در زنان یائسه مبتلا به آرتریت روماتویید (گزارش کوتاه)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوکی استخوان
مقاله یائسگی
مقاله آرتریت روماتویید
مقاله دانسیته استخوانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: صدیقی سیما
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام پور ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: هزارخوانی شرابه
جناب آقای / سرکار خانم: جام شیر محسن
جناب آقای / سرکار خانم: آق آیلی
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع مهدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یائسگی و بیماری آرتریت روماتویید، از عوامل تاثیرگذار در کاهش دانسیته استخوانی می باشند، این مطالعه با هدف بررسی شیوع پوکی استخوان و ارتباط آن با برخی عوامل در زنان یائسه مبتلا به آرتریت روماتویید انجام شد.
روش بررسی: مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، در سال ۱۳۸۸، بر روی کلیه زنان یائسه مبتلا به آرتریت روماتویید بیمارستان آموزشی درمانی پنج آذر شهرستان گرگان انجام شد. اطلاعات لازم به وسیله پرسش نامه از پرونده های بیماران استخراج گردید.
یافته ها: در مجموع ۹۸ زن یائسه مبتلا به آرتریت روماتویید مورد بررسی قرار گرفتند. متوسط مدت زمان یائسگی و متوسط مدت بیماری به ترتیب ۹٫۳۹ و ۵٫۱۳ سال بود. شیوع کلی استئوپروز ۱۳٫۳% گزارش شد. سن، مدت یائسگی و مدت بیماری با تراکم استخوان رابطه معنی داری داشتند (P<0.05).
نتیجه گیری: مطالعه حاضر شیوع به نسبت بالای پوکی استخوان در مهره های کمری بیماران یائسه مبتلا به آرتریت روماتویید را تایید می کند.