مقاله شیوع و عوامل مرتبط با اختلالات رفتاری در دانش آموزان دبستانی شهر همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۶۲ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: شیوع و عوامل مرتبط با اختلالات رفتاری در دانش آموزان دبستانی شهر همدان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات رفتاری
مقاله بهداشت روانی
مقاله دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلیان فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رخشانی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدپناه محمود
جناب آقای / سرکار خانم: زینت مطلق فاضل
جناب آقای / سرکار خانم: معینی بابک
جناب آقای / سرکار خانم: مقیم بیگی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: امدادی شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: مطالعات نشان می دهد که شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان ابتدائی بالا می باشد که می تواند زمینه ساز عوارض و مشکلات بسیاری برای آنان و خانواده هایشان شود. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین میزان شیوع اختلالات رفتاری و عوامل مرتبط با آن در بین دانش آموزان ابتدائی می باشد.
روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که بر روی ۳۵۲ نفر از دانش آموزان مقطع ابتدائی همدان انجام گرفت. نمونه گیری به صورت تصادفی چند مرحله ای بود و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد راتر (فرم معلم) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS  ویرایش ۲۰ و بهره گیری از آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: ۱۶٫۱ درصد از شرکت کنندگان مبتلا به اختلالات رفتاری بودند. شیوع اختلالات رفتاری در پسران بیشتر بود. جنسیت پسر، تحصیلات و شغل پدر، سابقه داشتن بیمار روانی در خانواده و مرگ والدین رابطه آماری معنی داری با شیوع بیشتر اختلالات رفتاری در دانش آموزان داشت.
نتیجه نهایی: با توجه به نتایج، طراحی و اجرای برنامه های آموزشی به منظور پیشگیری و درمان اختلالات رفتاری در دانش آموزان ضروری به نظر می رسد.