مقاله شیوع و ریسک فاکتورهای خستگی چشمی در کاربران کامپیوتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در ارگونومی از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: شیوع و ریسک فاکتورهای خستگی چشمی در کاربران کامپیوتر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خستگی چشمی
مقاله کاربران کامپیوتر
مقاله اصول ارگونومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضیائی منصور
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمدی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی میثم
جناب آقای / سرکار خانم: قره گوزلو فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کار با پایانه های تصویری می تواند با شکایات چشمی به ویژه خستگی چشمی و علایمی همچون سردرد، اختلال در ادامه کار و اختلالات چشمی مرتبط باشد. هدف مطالعه حاضر، تعیین میزان شیوع خستگی چشمی و ریسک فاکتورهای مرتبط با آن در کاربران کامپیوتری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۱۳۹۱ بود.
مواد و روش ها: این پژوهش توصیفی – تحلیلی در روی ۲۶۰ نفر از کاربران کامپیوتر انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه خستگی چشمی (Visual Fatigue Questionnaire) و پرسشنامه دموگرافیکی و شغلی جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری اسپیرمن، من ویتنی و کروسکال – والیس استفاده شد.
نتایج: میانگین (انحراف معیار) سنی کاربران (۷٫۷۴) ۳۶٫۷۴ سال و ساعات روزانه کار با کامپیوتر (۲٫۲۸) ۵٫۸۵ ساعت بود. نمره خستگی چشمی افراد برابر با (۱٫۹۷) ۲٫۹۹ بود، به طوری که ۳۲٫۳% کاربران دارای خستگی چشمی شدید بودند. همچنین ۴۵٫۴، ۲۱٫۹، ۳۲٫۷ و ۴۶٫۲ درصد کاربران به ترتیب دچار استرین چشمی، اختلال دید، اختلال سطح چشم و مشکلات خارج چشمی شدید بودند. با افزایش سن، سابقه کار و ساعات روزانه کار با کامپیوتر، میزان بروز خستگی چشمی و شکایات مرتبط با آن افزایش یافت (p<0.05). خستگی چشمی کاربران عینک دار بیش از بدون عینک (p<0.001) و در موقعیت ۹۰ درجه مانیتور نسبت به پنجره کمتر از دو موقعیت صفر (p=0.041) و ۱۸۰ درجه  (p=0.036)بود.
نتیجه گیری: شیوع خستگی چشمی در بین کاربران کامپیوتری بسیار بالا بود. با به کارگیری اصول ارگونومی از قبیل استراحت های منظم و کوتاه مدت، نگاه کردن به اجسام دور، پلک زدن منظم و کاهش خیرگی های مستقیم و غیرمستقیم، می توان از خستگی بینایی و مشکلات جدی بعدی پیشگیری کرد.