مقاله شیوع هیپر لیپیدمی در نوجوانان ۱۹-۱۰ساله اهوازی در سال ۸۹-۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۸۱ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: شیوع هیپر لیپیدمی در نوجوانان ۱۹-۱۰ساله اهوازی در سال ۸۹-۱۳۸۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیپر لیپیدمی
مقاله نوجوانان
مقاله شیوع
مقاله آکادمی طب کودکان آمریکا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطیفی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی حمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: پیامی سیدپیمان
جناب آقای / سرکار خانم: مروج آل علی ارمغان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پژوهش های مختلف نشان داده اند مصرف چربی در دوران کودکی می تواند اثر طولانی مدت بر سلامت و ابتلا به بیماری های غیر واگیر دوران بزرگسالی به ویژه بیماری های قلبی عروقی داشته باشد. در ایران فراوانی بیماری های قلبی عروقی و عوامل خطرساز آن رو به افزایش، و سن بروز آن رو به کاهش است. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی شیوع هیپر لیپیدمی در نوجوانان ۱۹-۱۰ ساله اهوازی انجام شد.
مواد و روش ها: مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر به روش خوشه ای چند مرحله ای در مراکز بهداشتی شهر اهواز انجام گردید. پس از ارایه داده های لازم در مورد پژوهش و کسب رضایت از آن ها یا والدین، توسط رابطین آموزش دیده برای شرکت در این بررسی دعوت به عمل آمد، و تکمیل فرم اطلاعاتی، اخذ نمونه خون ناشتا، اندازه گیری دور کمر و قد و وزن با روش استاندارد انجام شد.
یافته ها: در پژوهش حاضر ۲۲۳۹ نوجوان ۱۹-۱۰ ساله شامل ۱۱۱۷ پسر (۴۹٫۹%) و ۱۱۲۲ دختر (۵۰٫۱%)، شرکت داشتند. شیوع هیپرلیپیدمی بر اساس پیشنهاد آکادمی طب کودکان آمریکا برابر ۲۹٫۹% بود که در پسران ۳۲٫۸% و در دختران ۲۷٫۱% به دست آمد. متوسط کلسترول تام و کلسترول -LDL در دختران ۱۴-۱۰ ساله اهوازی بیش از پسران بود. در رده سنی ۱۹-۱۵ سال فاکتورهای کلسترول تام، کلسترول LDL- و کلسترول HDL- دختران اهوازی بیش از پسران به دست آمد. شیوع هیپرلیپیدمی با افزایش BMI در هر دو جنس افزایش نشان داد.
نتیجه گیری: شیوع هیپر لیپیدمی در نوجوانان اهوازی قابل ملاحظه است و باید توجه ویژه در راستای آموزش خانواده ها و نوجوانان از نظر تغذیه، تحرک و فعالیت صورت گیرد.