مقاله شیوع هیرسوتیسم در دختران ۱۴ تا ۱۸ ساله شهر شیراز و ارتباط آن با سندرم تخمدان پلی کیستیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته سوم دی ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۸ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: شیوع هیرسوتیسم در دختران ۱۴ تا ۱۸ ساله شهر شیراز و ارتباط آن با سندرم تخمدان پلی کیستیک
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آندروژن
مقاله سندرم تخمدان پلی کیستیک
مقاله شیوع
مقاله هیرسوتیسم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: نادری طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ منش محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هیرسوتیسم یک اختلال مربوط به خود مو نیست بلکه آندروژن ها منجر به تحریک رشد مو می شوند. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع هیرسوتیسم و تعیین مقادیر هورمون های آندروژنیک خون و ارتباط آن با سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال ۸۹-۱۳۸۸ بر روی ۳۲۰۰ دانش آموز دختر ۱۸-۱۴ ساله در دبیرستان های دخترانه شیراز انجام شد. جهت تعیین نمره هیرسوتیسم، از مقیاس اصلاح شده فریمن-گالوی استفاده شد. در بیماران دارای هیرسوتیسم و سایر علائم هیپر آندروژنیسم (آکنه و آلوپسی)، سونوگرافی لگناز طریق شکم انجام شد و ارزیابی هورمون های آندروژنیک به عمل آمد. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۱٫۵) و آزمون کای دوو فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: فراوانی شدت هیرسوتیسم ۱۰۰ نفر (۳٫۲%) برآورد شد. میانگین میزان تستوسترون در گروه دارای هیرسوتیسم بالاتر بود ولی ارتباط معنی داری از نظر میانگین تستوسترون کل و تستوسترون آزاد و سندرم تخمدان پلی کیستیک بین افراد مبتلا و غیر مبتلا به هیرسوتیسم وجود نداشت (p>0.001). ولی بین بی نظمی قاعدگی و هیرسوتیسم ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (p<0.001).
نتیجه گیری: بروز هیرسوتیسم و سطح هورمون آندروژنبا سندرم تخمدان پلی کیستیک در دختران ارتباط آماری معنی داری ندارد، لذا پیشنهاد می شود مطالعات مشابه با حجم نمونه بزرگتر و در سن ۲۵-۲۰ سالگی در زنانی که دارای قاعدگی طبیعی هستند نیز انجام شود.