مقاله شیوع ناهنجاری مادرزادی آشکار و عوامل مرتبط با آن در شهرستان اردبیل در سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم خرداد ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۶ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: شیوع ناهنجاری مادرزادی آشکار و عوامل مرتبط با آن در شهرستان اردبیل در سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیوع
مقاله عوامل خطر
مقاله ناهنجاری مادرزادی
مقاله نوزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عالی جهان راحله
جناب آقای / سرکار خانم: میرزارحیمی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی هادی پیمانه
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتی صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ناهنجاری های مادرزادی از مهمترین دلایل معلولیت و مرگ و میر کودکان در کشورهای در حال توسعه و پیشرفته محسوب می شوند و هزینه بستری و اقدامات درمانی این کودکان، بار سنگینی را به سیستم بهداشتی و خانواده های آنها وارد می کند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع ناهنجاری مادرزادی و عوامل خطر مرتبط با آن انجام شد.
روش کار: در این مطالعه مقطعی، تمام نوزادانی که از آذر ماه سال ۱۳۸۹ تا مرداد ماه سال ۱۳۹۰ در بیمارستان های اردبیل متولد شده بودند، طی ۲۴ ساعت اول بعد از تولد معاینه شدند و وجود هرگونه ناهنجاری مادرزادی قابل مشاهده ثبت شد. از ۶۸۶۸ نوزاد متولد شده در شهرستان اردبیل در مدت مطالعه، ۵۷ نوزاد به ناهنجاری آشکار مادرزادی مبتلا بودند که به عنوان گروه مورد وارد مطالعه شدند و ۱۸۰ نوزاد به ظاهر سالم، به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته و بر اساس اطلاعات ثبت شده در پرونده بهداشتی زنان باردار گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۶) و آزمون های رگرسیون تک متغیره و چند متغیره انجام شد. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میزان شیوع ناهنجاری مادرزادی، ۸٫۲ در ۱۰۰۰ تولد زنده بود و ناهنجاری های سیستم اسکلتی- عضلانی (
%۳۵٫۱)، سیستم عصبی مرکزی (%۲۲٫۸)، دستگاه گوارش (%۱۷٫۵)، دستگاه ادراری تناسلی (%۱۵٫۸) و کروموزومی (%۸٫۸) به ترتیب بیشترین شیوع را داشتند. ابتلاء به پلی هیدروآمنیوس (OR=14.4، p=0.001)، الیگوهیدروآمنیوس (OR=13، P=0.009)، پره اکلامپسی (OR=11.3، p=0.001)، حاملگی ناخواسته (OR=4.9، p=0.001)، عفونت ادراری (OR=2.8، p=0.04) و رابطه خویشاوندی (OR=2.2، P=0.038) مهمترین عوامل خطر همراه با ناهنجاری مادرزادی بودند.
نتیجه گیری: اقدامات تشخیصی زود هنگام در زنان مبتلا به پلی هیدروآمنیوس، الیگوهیدروآمنیوس، پره اکلامپسی، حاملگی ناخواسته، عفونت ادراری و زنان دارای رابطه خویشاوندی با همسر می تواند راهکار مناسبی جهت کاهش تولد نوزادان ناهنجار باشد.