مقاله شیوع مقطعی اختلال بیش فعالی-کم توجهی در کودکان مصروع که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۲۱۹ تا ۲۲۵ منتشر شده است.
نام: شیوع مقطعی اختلال بیش فعالی-کم توجهی در کودکان مصروع
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال بیش فعالی
مقاله کم توجهی
مقاله شیوع
مقاله صرع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی فر اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: طالع پسند سیاوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اختلال بیش فعالی-کم توجهی و صرع از جمله اختلال های رایج دوران کودکی است. کودکان مصروع در معرض خطر بسیار زیاد ابتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی هستند. هدف از این پژوهش برآورد شیوع اختلال بیش فعالی-کم توجهی و زیر ریخت های آن درکودکان با صرع ایدیوپاتیک است.
روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی از زمستان ۱۳۹۰- بهار ۱۳۹۱ در بیمارستان قائم مشهد و امیرالمومنین سمنان انجام شده است. شرکت کنندگان ۵۵ کودک داوطلب مبتلا به صرع ایدیوپاتیک (۲۶ دخترو ۲۹ پسر) بودند. ملاک های ورود به مطالعه شامل داشتن سن بین ۷-۱۶ سال، تایید صرع مراجعه کننده توسط متخصص مغز و اعصاب و با توجه به پرونده بیمار و گذشت حداقل یک سال از نخستین تشنج و ملاک های خروج شامل ابتلا به هرگونه اختلال روان پزشکی (مانند فلج مغزی، اوتیسم وغیره) و عقب ماندگی ذهنی (هوشبهر کمتر از ۸۵) بود. والدین شرکت کنندگان پرسشنامSNAP-IV فرم والد را تکمیل نمودند. اطلاعات با آزمون مجذور کای و خطی لگاریتمی فیشر تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: یافته ها نشان داد که شیوع اختلال بیش فعالی-کم توجهی در افراد مصروع ۲۱٫۸% است. شیوع این اختلال در زیر ریخت های کم توجه، بیش فعال و مرکب به ترتیب ۹٫۱%،۷٫۳ % و ۵٫۵% بود. زیر ریخت بیش فعال در صرع منتشر و زیر ریخت مرکب در صرع موضعی بیشتر شایع بود. همچنین، زیر ریخت مرکب با مصرف داروهای ترکیبی کنترل صرع همراه بود. جنس و مقطع تحصیلی نقش تعدیل کننده نداشتند.
نتیجه گیری: شیوع بالای اختلال بیش فعالی در افراد مصروع لزوم توجه به مداخلات درمانی و برنامه های پیشگیری را ضروری می نماید.