مقاله شیوع مصرف سیگار و قلیان در استان بوشهر، مقایسه دو فاز مطالعه قلب سالم خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۴۸۷ تا ۴۹۵ منتشر شده است.
نام: شیوع مصرف سیگار و قلیان در استان بوشهر، مقایسه دو فاز مطالعه قلب سالم خلیج فارس
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیگار
مقاله قلیان
مقاله بوشهر
مقاله مصرف دخانیات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: نبی پور ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: وحدت کتایون
جناب آقای / سرکار خانم: کارده احسان
جناب آقای / سرکار خانم: رییسی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: استوار افشین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: بر اساس یافته های بررسی های گذشته مصرف دخانیات به ویژه قلیان در استان بوشهر شیوع بالائی دارد. این پژوهش، تحلیلی تازه از اطلاعات مطالعه هم گروهی مبتنی بر جمعیت قلب سالم خلیج فارس است که با هدف تعیین شیوع و الگوی مصرف استعمال سیگار و قلیان در جمعیت ساکن استان بوشهر انجام گردید.
مواد و روش ها: در فاز اول مطالعه در سال ۱۳۸۲، ۳۷۳۵ نفر از ۳ شهرستان بوشهر، دیلم و گناوه شرکت کردند. در فاز دوم در سال ۱۳۸۸، ۱۸۳۳ نفر (۴۹٫۰۷ درصد) از افراد شرکت کننده در فاز اول حضور داشتند. اطلاعات جمعیت شناختی و وضعیت مصرف سیگار و قلیان به روش مصاحبه حضوری جمع آوری شد. شیوع خام و استاندارد شده برای متغیر های سن و جنس مصرف سیگار و قلیان برای کل جمعیت و نیز برای زنان و مردان در دو فاز مطالعه محاسبه گردید.
یافته ها: شیوع استعمال سیگار در فاز اول ۱۱٫۹ درصد و در فاز دوم ۷٫۵ درصد بود. ۲۱٫۶ درصد از مردان و ۰٫۴ درصد از زنان در فاز اول و ۱۳ درصد از مردان و ۰٫۷ درصد از زنان در فاز دوم سیگاری بودند. شیوع استعمال قلیان نیز به طور کلی در فاز اول ۱۷٫۹ درصد و در فاز دوم ۱۲٫۹ درصد بود. ۱۰٫۷ درصد از مردان و ۲۵٫۸ درصد از زنان در فاز اول و ۷٫۱ درصد از مردان و ۱۹٫۰۵ درصد از زنان در فاز دوم قلیانی بودند.
نتیجه گیری: کشیدن قلیان به ویژه در زنان به میزان قابل توجهی از سایر مناطق غیر جنوبی کشور بیشتر بود. پیش نهاد می شود پژوهش های بیشتری به ویژه در زمینه بررسی علل گرایش زنان به قلیان و راه های کاهش آن صورت گیرد.