مقاله شیوع فقدان مادرزادی دندان های لترال فک بالا و پره مولر دوم فک پایین در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در یک دوره یکساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۳۳۰ تا ۳۳۷ منتشر شده است.
نام: شیوع فقدان مادرزادی دندان های لترال فک بالا و پره مولر دوم فک پایین در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در یک دوره یکساله
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هایپودونشیا
مقاله دندان های دایمی
مقاله شیوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی رامین
جناب آقای / سرکار خانم: مکی نژاد سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رخشان وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فقدان مادرزادی دندان های لترال فک بالا و پرمولرهای دوم فک پایین یکی از شایع ترین آنومالی های تکاملی دندانی است. هدف از این پژوهش، بررسی شیوع و الگوی فقدان مادرزادی دندان های لترال فک بالا و پرمولرهای دوم فک پایین در بین بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده آزاد دندان پزشکی تهران در سال ۱۳۸۸ بود.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، ۶۴۵ رادیوگرافی پانورامیک از بیماران ۲۵-۱۲ ساله (۳۱۴ پسر و ۳۳۱ دختر) از نظر فقدان دندان های لترال فک بالا و پرمولرهای دوم فک پایین بررسی شد. داده های به دست آمده با آزمون آماری x2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (۰٫۰۵=a).
یافته ها: در بین ۶۴۵ رادیوگرافی پانورامیک، ۵۶ مورد دندان غایب داشتند (۷٫۸ درصد). شیوع فقدان مادرزادی دندان های لترال فک بالا در جمعیت مورد مطالعه بیشتر از پرمولر های دوم پایین بود، اما این اختلاف معنی دار نبود (۰٫۱۷ =p value). ارتباط معنی داری بین جنسیت و فقدان مادرزادی دندان مشاهده نشد (۰٫۹۴= p value)، در ضمن در رابطه با توزیع فقدان مادرزادی دندان ها در دو سمت فک تفاوتی مشاهده نشد (۱= p value).
نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که شیوع فقدان مادرزادی در جامعه بیماران دندان پزشکی ایرانی به نسبت بالا است. بنابراین از آن جا که فقدان دندان باعث مشکلات جدی در زیبایی و تکلم می شود، معاینه مکرر و دقیق دندان های کودکان جهت تشخیص زودهنگام ضروری به نظر می رسد.