مقاله شیوع عوامل خطرزای قلبی-عروقی در بیماران دیابتی کرمان و ارتباط آن با مصرف اوپیوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دی ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۴۹ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: شیوع عوامل خطرزای قلبی-عروقی در بیماران دیابتی کرمان و ارتباط آن با مصرف اوپیوم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپیوم
مقاله بیماری های قلب و عروق
مقاله دیابت شیرین
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: گذشتی‌ محمدحسین‌
جناب آقای / سرکار خانم: معرفتی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: موسی زاده محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دیابت عامل خطر مهم ابتلای قلبی-عروقی معرفی شده و از طرفی باور عمومی جامعه در مورد تاثیر درمانی اوپیوم بویژه بر بیماری های متابولیک زمینه شیوع مصرف آن را در جامعه فراهم کرده که نیاز به شناخت مشکلات بهداشتی شایع در این مناطق را می طلبد.
هدف: تعیین میزان شیوع عوامل خطرزای قلبی-عروقی در بیماران دیابتی کرمان و نیز تاثیر اوپیوم بر این عوامل به عنوان یک عادت اجتماعی در برخی افراد جامعه
مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی بر ۲۴۸ بیمار دیابتی کرمان (۲۰۳ زن (۸۱%) و ۴۵ مرد (۱۹%) با سن ۷۵٫۹±۳۷٫۵۴ سال) انجام شد. اطلاعات با مصاحبه، معاینه فیزیکی، آزمایش ها و اطلاعات موجود در پرونده بیماران در پرسشنامه مخصوص طرح ثبت شد و داده ها به کمک نرم افزار آماری SPSS آنالیز شد.
نتایج: متوسط بیماری ۴۸٫۷±۷۸٫۸ سال بود. ۷٫۳۸% بیماران به فشار خون مبتلا بودند و ۶٫۷۵% بیماران کنترل نامطلوب قند خون به صورت هموگلوبین گلیکوزیله بیش از ۷% داشتند. ۶٫۴۷% بیماران کلسترول بالای ۲۰۰، ۳٫۶۹% تری گلیسرید بالای ۱۵۰، ۸٫۵۷% بیماران LDL-C بالای ۱۰۰، و ۷.۴۳% HDL پایین داشتند. شیوع مصرف اوپیوم در بیماران ۴.۲۰% بود. شیوع پایین تر هیپرکلسترولمی (P<0.05) و در مقابل شیوع بالاتر فشارخون سیستولی (p<0.05) در معتادان چشمگیر بود. در سایر لیپیدها و کنترل قند خون اختلاف معنی داری بین دو گروه دیده نشد.
نتیجه گیری: عوامل خطرزای قلبی-عروقی در بیماران دیابتی شهر کرمان شیوع بالایی دارد و تدابیر پیشگیرانه و بنیادین برای رویارویی با آن بایسته بنظر می رسد. ازسوی دیگر مصرف اوپیوم اثر چشمگیری بر کنترل عوامل خطرزای قلبی-عروقی نشان نداد.