مقاله شیوع علائم بیماری های تنفسی و اختلال عملکرد ریه در کارگران کارگاه پنبه پاک کنی داراب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در طب کار از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: شیوع علائم بیماری های تنفسی و اختلال عملکرد ریه در کارگران کارگاه پنبه پاک کنی داراب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرد و غبار پنبه
مقاله علائم تنفسی
مقاله اختلالات عملکرد ریه
مقاله بی سینوزیس
مقاله تنگی نفس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقاب مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی سرجوییه مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مواجهه با گرد و غبار پنبه و بیوآئروسول های آلاینده آن علت اصلی بروز بی سینوزیس می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان شیوع علائم بیماری های تنفسی و اختلالات حاد و مزمن عملکرد ریه در کارگران یکی از کارگاه های پنبه پاک کنی شهر داراب بود.
روش بررسی: در این بررسی مقطعی پارامترهای عملکرد ریه و شیوع علائم تنفسی به ترتیب با استفاده از آزمون عملکرد ریه و پرسشنامه تنفسی استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. گروه دارای مواجهه کلیه کارگران واجد شرایط یکی از کارخانجات پنبه پاک کنی شهر داراب و گروه مرجع را پرسنل دفتری دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل می داد. آنالیز داده ها با استفاده از برنامه SPSS نسخه ۱۹ صورت گرفت.
یافته ها: در این مطالعه شیوع علائم تنفسی نظیر سرفه، خلط و بلغم، خس خس، تنگی نفس، خس خس توام با تنگی نفس و بی سینوزیس در گروه مواجهه یافته به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (P<0.05). علاوه بر آن میانگین بعضی از پارامترهای عملکرد ریه نظیر FEV1/FVC%، FEV1 و VC در گروه دارای مواجهه کمتر از گروه کنترل بود. میانگین تغییرات تمامی پارامترهای عملکرد ریه به غیر از FVC در گروه دارای مواجهه در پایان شیفت کاری ۸ ساعته به طور معنی داری کاهش پیدا کرده بود (P<0.05). میانگین پارامترهای VC و FEV1 در گروه مواجهه یافته پس از گذشت ۴ ماه از شروع فصل کاری کاهش پیدا کرده بود.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از این است که تماس فصلی کوتاه مدت با مقادیر قابل توجه گرد و غبار پنبه و بیوآئروسول های آلاینده آن می تواند باعث بی سینوزیس و دیگر علائم تنفسی شود.