مقاله شیوع عفونت حاد کلامیدیا پنومونیه در مبتلایان به انسداد مزمن ریوی شدید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۹۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: شیوع عفونت حاد کلامیدیا پنومونیه در مبتلایان به انسداد مزمن ریوی شدید
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلامیدیا پنومونیه
مقاله AECOPD
مقاله الایزا
مقاله عفونت حاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حفیظی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی راستابی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: بیماری انسدادی مزمن ریوی (COPD) که ترکیبی از آمفیزم و برونشیت مزمن است، چهارمین علت مرگ و میر در جهان می باشد. بیماری انسدادی مزمن ریوی شدید (AECOPD) بیماران را مجبور به پیگیری مراقبت های پزشکی می نماید. یکی از عوامل مهمی که در بروز این بیماری نقش دارد، باکتری کلامیدیا پنومونیه است. این تحقیق با هدف بررسی شیوع عفونت حاد با کلامیدیا پنومونیه (Chlamydia pneumoniae) در بیماران پذیرش شده به علت AECOPD در بیمارستان هاجر شهرکرد صورت پذیرفت.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی تعداد ۱۰۰ بیمار مبتلا به AECOPD شرکت داشتند. علاوه بر معاینات بالینی و رادیولوژی دو نمونه خونی به فاصله سه هفته از بیماران گرفته شد و تیترهای آنتی بادی کلامیدیا پنومونیه به روش الایزا (ELISA) تعیین گردید و آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری فیشر و من ویتنی انجام شد.
یافته ها: شیوع عفونت کلامیدیا پنومونیه در بیماران مبتلا به 7% AECOPD بود که رابطه ای بین شیوع این بیماری با سن، جنسیت، طول مدت بیماری و علایم بالینی مشاهده نشد (P>0.05). با این حال بین بیماری های زمینه ای دیابت و پرفشاری و بیماری مشابه در خانواده با AECOPD رابطه معناداری مشاهده شد. (P<0.05).
نتیجه گیری: نقش کلامیدیا پنومونیه در تشدید حاد بیماری انسدادی مزمن ریوی به عنوان یک پاتوژن سببی نسبت به سایر عوامل ایجاد کننده از اهمیت کمتری برخوردار می باشد.