مقاله شیوع سو تغذیه در بیماران بستری در بخش ارتوپدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: شیوع سو تغذیه در بیماران بستری در بخش ارتوپدی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارتوپدی
مقاله بیماران بستری
مقاله سوء تغذیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اتحاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: میربلوک احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژادلیلی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیده زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدمحمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: ساغری سپهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: س‍وء ت‍‍غ‍ذی‍ه ع‍‍ام‍ل بروز دشواری ف‍ر او ان‍‍ در ب‍ی‍م‍‍ار ان ارت‍وپ‍دی بوده و باعث افزایش نرخ مرگ ومیر، تاخیر عملکرد ریکاوری و همچنین افزایش هزینه تغذیه/ داروی بیماران می شود. در این مطالعه به شیوع سوءتغذیه در بیمارانی که ده روز بستری بودند پرداختیم.
هدف: کنترل سوء تغذیه و آسیب های احتمالی ناشی از آن در بیماران بخش ارتوپدی
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی به بررسی شیوع سوء تغذیه در بیمارانی که در بخش ارتوپدی بیمارستان پورسینای رشت در سال ۱۳۹۰ بستری بودند، پرداختیم. برای بیماران پرسشنامه محقق ساخت تنظیم شد و در روز اول بستری، اطلاعات بیماران ثبت شد، سپس، در همان روز و ده روز بعد این بیماران از لحاظ تغذیه با آزمایش های سرمی، تعداد لنفوسیت ها و میزان آلبومینسرم، ارزیابی و.پس از جمع آوری داده ها، اطلاعات با توجه به SPSSویرایش ۱۶ آنالیز شد.
نتایج: از ۳۷۷ بیمار بستری در بخش ارتوپدی در روز اول، ۹۹ بیمار دچار سو تغذیه ثبت شدند که این تعداد در روز دهم به ۸۱ مورد رسید. میزان سوء تغذیه در شکستگی های باز در مدت ۱۰ روز بستری افزایش یافت اما در شکستگی های بسته در همین مدت کاهش یافت (p<0.005) بیشتر افراد دچار سوء تغذیه دچار شگستگی در ناحیه فمور بودند. در بیمارانی که دچار شکستگی فمور، لگن وآسیب های چندگانه بودند برخلاف سایر محل های شکستگی در طی ۱۰ روز بستری سو تغذیه و یا تشدید آن بروز کرد.
نتیجه گیری: با توجه به تاثیر منفی سوء تغذیه بر روند بهبود بیماران ارتوپدی و عوارض ناشی از آن، کنترل رژیم غذایی این بیماران بایسته به نظر می رسد.