مقاله شیوع سندرم متابولیک و اجزای آن در جمعیت بالای ۲۴ سال قزوین (۱۳۸۹) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: شیوع سندرم متابولیک و اجزای آن در جمعیت بالای ۲۴ سال قزوین (۱۳۸۹)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم متابولیک
مقاله عوامل خطر
مقاله شیوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی پور سیما
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: جوادی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: علی رغم اهمیت سندرم متابولیک و اجزای آن در بروز بیماری های غیرواگیر به خصوص بیماری های قلبی و عروقی، شیوع، بروز و روند آن به وضوح مشخص نیست.
هدف: مطالعه به منظور تعیین شیوع سندرم متابولیک و نحوه توزیع عوامل تشکیل دهنده آن در قزوین انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی ۹۹۶ نفرزن و مرد بالای ۲۴ سال از جمعیت تحت پوشش یک مرکز بهداشتی درمانی در قزوین در سال ۱۳۸۹ بررسی شدند. داده ها بر اساس مصاحبه، سوابق بیماری و دارویی، معاینه های تن سنجی و آزمایش های بیوشیمیایی جمع آوری و تحلیل شدند.
یافته ها: شیوع سندرم متابولیک به طور کلی %۳۳ (%۳۰٫۹ در مردان و %۳۴٫۹ در زنان) بود و با افزایش سن، بیش تر می شد. شایع ترین عامل در هر دو جنس (%۶۶٫۶) مربوط به اچ دی ال کلسترول پایین و کم ترین عامل (%۲۴٫۸)، فشارخون بالا بود. ترتیب شیوع عوامل در دو جنس متفاوت بود؛ به طوری که در مردان به ترتیب اچ دی ال کلسترول پایین، سطح بالای تری گلیسرید سرم و افزایش قند خون ناشتا و در زنان اچ دی ال کلسترول پایین، چاقی مرکزی و سطح بالای تری گلیسرید سرم بیش ترین شیوع را داشت.
نتیجه گیری: شیوع زیاد سندرم متابولیک و عوامل خطر مرتبط و ازدیاد آن با افزایش سن جمعیت و بیماری ها و عوارض مترتب بر آن، تدوین و اجرای برنامه های کارآمد جهت کاهش این عوامل را ضروری می سازد.