مقاله شیوع سندرم متابولیک در دانشجویان و رابطه آن با شاخص های چاقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۳۲۴ تا ۳۳۴ منتشر شده است.
نام: شیوع سندرم متابولیک در دانشجویان و رابطه آن با شاخص های چاقی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دانشجو
مقاله سندرم متابولیک
مقاله شاخص های چاقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور مجید
جناب آقای / سرکار خانم: تبریزی آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشیروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سندرم متابولیکی مجموعه ای از اختلالات متابولیکی شامل چاقی مرکزی، افزایش قند خون، اختلالات چربی خون و پرفشاری خونی است که خطر رشد بیماری قلبی عروقی و دیابت را افزایش می دهد. به نظر می رسد روش زندگی و فقدان آگاهی کافی دانشجویان نسبت به این عوامل، آنان را بیشتر در معرض این عارضه قرار می دهد. با توجه به کمبود تحقیقات در مورد دانشجویان، این تحقیق با هدف بررسی میزان شیوع سندرم متابولیک و رابطه آن با شاخص های چاقی و همچنین تعیین شایع ترین عامل خطر آن، به تفکیک در دو جنس انجام شد.
روش ها: تعداد ۲۲۳ دانشجو (۱۵۰ مرد، ۷۳ زن) در این تحقیق مقطعی شرکت کردند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه، آزمایش خون، و اندازه گیری های آنتروپومتریکی جمع آوری شد. تمام متغیرهای آنتروپومتریکی و خونی پس از اندازه گیری با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی و پانل درمانی بزرگسالان ۳ تطبیق داده شد.
یافته ها: شیوع سندرم متابولیک %۵٫۴ (%۶٫۶۷ مردان، %۲٫۷ زنان) و چاقی مرکزی ۴٫۰۴% %۲٫۶۹) مردان، %۶٫۸۵ زنان) بود %۶۰٫۰۹ از آزمودنی ها کم تحرک بودند. کمبود HDL-C با %۴۳٫۵۰ و پر فشاری خونی با %۲۷٫۴ به ترتیب از شایع ترین عوامل بودند. از بین شاخص های چاقی، محیط کمر بهترین پیشگوی سندرم متابولیکی برای هر دو جنس بود.
نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که شیوع سندرم متابولیک و چاقی در بین آزمودنی های این تحقیق، نسبت به برخی از همتایان ایرانی و اروپایی بیشتر بود. با توجه به ارتباط بین معیارهای سندرم متابولیک و بیماری های قلبی- عروقی، دیابت، و سه اصل افزایش فعالیت جسمانی، کنترل وزن و رژیم غذایی، ارائه برنامه ای مناسب به منظور پیشگیری و درمان دانشجویان مبتلا، و ارتقاء سلامتی آنان، در اولویت قرار دارد.