مقاله شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز آن در زنان باردار شهر گرگان در سال ۹۱-۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در مجله دیابت و متابولیسم ایران (مجله دیابت و لیپید ایران) از صفحه ۲۰۴ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: شیوع دیابت بارداری و عوامل خطرساز آن در زنان باردار شهر گرگان در سال ۹۱-۱۳۹۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت بارداری
مقاله شیوع
مقاله غربالگری
مقاله عوامل خطرساز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: مبشری الهام
جناب آقای / سرکار خانم: عشقی نیا سمیرا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی نژاد وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: وکیلی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دیابت بارداری اختلال متابولیکی است که با عدم تحمل کربوهیدرات برای اولین بار در دوران بارداری شروع یا تشخیص داده می شود. در ایران اطلاعات محدودی در مورد شیوع و عوامل خطر این بیماری از برخی نقاط وجود دارد. هدف از این مطالعه جمع آوری اطلاعات در مورد شیوع و عوامل خطر این بیماری در شهر گرگان بود.
روش ها: در این مطالعه کل زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی گرگان به تعداد ۱۲۷۶ نفر به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابتدا پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک برای تمام افراد تکمیل و سپس تمام افراد در هفته ۲۸-۲۴ تحت تست GCT قرار گرفتند. در صورت وجود حداقل یک عامل خطر، در اولین ویزیت، تست درخواست شد. در صورت قند خون ³۱۳۰ mg/dl، تست OGTT انجام و طبق معیار کارپنتر و کوستان تشخیص دیابت بارداری گذاشته شد.
یافته ها: از کل افراد مورد مطالعه ۲۰۰ نفر یعنی %۱۵٫۸ (CI: %13.8-%17.8) دارای تست GCT مثبت و تعداد ۶۲ نفر یا %۴٫۹ (CI: %3.7-%6.8) مبتلا به دیابت بارداری بودند. از بین عوامل خطر مورد بررسی سن مادر، نمایه توده بدن، سابقه قند خون ناشتای مختل، فشار خون سیستولیک، سابقه فامیلی دیابت، سابقه ماکروزومی و سابقه قبلی دیابت بارداری با افزایش خطر ابتلا به دیابت بارداری ارتباط معنی دار داشت (p<0.05).
نتیجه گیری: دیابت بارداری در شهر گرگان از شیوع متوسطی برخوردار است و به نظر می رسد غربالگری انتخابی بر اساس عوامل خطر مرتبط با آن نسبت به غربالگری همگانی ارحج باشد.